sous le Haut Patronage de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse
Envoyer un e-mail fr

Zu Lëtzebuerg ginn et tëscht 400 a 500 Dialys-Patienten

Eng ganz Rei Leit sinn zu Lëtzebuerg un Dialyse gebonnen fir iwwerliewen ze kënnen. 🩸Oftmools ass Dialyse déi letzt Méiglechkeet fir Zäit ze iwwerbrécken bis en Spenderorgan disponibel ass. Eng Interessant Reportage den Owend um RTL

https://www.rtl.lu/news/national/a/1690876.html?fbclid=IwAR1hUPaIRkODRnQoWGLXuOe2kGgKIuZ89k3quXF_kDwbc72NGPgwd7n20VM